Hjem

FJORDABAATANE

Nostalgi og opplevelser

 

Fjordabaatane er et samarbeidsorgan for 10 av Vestlandets verneverdige fartøyer, som tilhørte bergenske ruteselskap. Fjordabåtene representerer en epoke som varte fra midten av 1800-tallet til slutten av 1900-tallet, da fjordabåtene fraktet passasjerer og varer mellom Bergen og distriktet.

Ferger krysset (og krysser fortsatt) fjordene, for å binde veisamband sammen.

 

Få andre steder i verden kan vise til en tilsvarende tradisjon med båter i lokal og langruter. Fjordabåtene er et vestlandsk kvalitetsbegrep som Fjordabaatane vil framheve.

 

Medlemsfartøyene består av dampskip, motorskip, fjordbusser, ferger og en slepebåt. De fleste med passasjersertifikat, noen under restaurering.

 

Leie et fartøy: Søk direkte på det enkelte fartøy i menyen til venstre

 

Leie flere fartøy: Ønsker man å leie flere fartøy til et større arrangement, kan Fjordabaatane formidle dette. Kontakt post@fjordabaatane.no eller bruk kontaktsiden.

NYHETER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som ønsker blir hentet med RIB på Fitjar og tatt med til interessant og lærerik omvisning på Engesund Oppdrettsanlegg Visningssenter med foring, smaksprøver m.m. “Atløy” nåes igjen i Brandasund. Pris kr. 200.- / lisa@engesund.no / 97078086.