Hjem

FJORDABAATANE

Nostalgi og opplevelser

 

Fjordabaatane er et samarbeidsorgan for 10 av Vestlandets verneverdige fartøyer, som tilhørte bergenske ruteselskap. Fjordabåtene representerer en epoke som varte fra midten av 1800-tallet til slutten av 1900-tallet, da fjordabåtene fraktet passasjerer og varer mellom Bergen og distriktet.

Ferger krysset (og krysser fortsatt) fjordene, for å binde veisamband sammen.

 

Få andre steder i verden kan vise til en tilsvarende tradisjon med båter i lokal og langruter. Fjordabåtene er et vestlandsk kvalitetsbegrep som Fjordabaatane vil framheve.

 

Medlemsfartøyene består av dampskip, motorskip, fjordbusser, ferger og en slepebåt. De fleste med passasjersertifikat, noen under restaurering.

 

Leie et fartøy: Søk direkte på det enkelte fartøy i menyen til venstre

 

Leie flere fartøy: Ønsker man å leie flere fartøy til et større arrangement, kan Fjordabaatane formidle dette. Kontakt post@fjordabaatane.no eller bruk kontaktsiden.

NYHETER:

FJORDABAATANE

D/S «Stavenes», DfS «Stord t», M/S <<Tysnes», M/S «Granvin», M/S «Atløy»

M/F «Folgefonn»r, M/S «Midthordland», M/S «Vestgar» M/S <<Vulcanus» , M/F «Skånevik»

 

lnviterer mannskaper og medlemmer til hyggestund lørdag

5. november kl. 12:00 - 14:00 i Trikkehallens kafe.

Bilder fra veteranskipstur til Sverige og Bedfordshire Steam &

Country Fair 201.6. Orientering om Fjordsteam 2018.

Kaffe og vafler.

 

 

 

Velkommen M/S “Sunnhordland”!

I morgen, torsdag kl. 18:00 klapper M/S “Sunnhordland” til kai på Leirvik. En storstilt hjemkomst venter med dåpssermoni fredag.

Det gleder oss også å meddele at M/S “Sunnhordland” har meldt seg inn i Fjordabaatane i godt selskap med de andre HSD – veteranene og gode kolleger fra FSF, BDS, MDS og Øygardsbåtane.